Probrané učivo + domácí úkoly


 

18.3. - 20.3.

- upevňování učiva - číslovky - prac.sešit str. 29 cv. 2,3,

    -  slovesa - učebnice str. 145 cv. 1a - ústně

                                      str. 147 cv. 4 -  sešit 

                                      str. 148 cv. 1a - sešit

M -  násobení desetinných čísel 10 a 100 - uč.str.24 cv. 4, ,

                                                                         str. 25 cv. 5

                                                                         str. 14 cv. 1

    - dělení des.čísel 10 a stem - uč.str.29 - cv. 4

                                                        str.30 cv. 4,5,7,9

 

 

 

 

 

26.1.-1.3.

- opakování koncovek přídavných jmen

    - tvary zájmen já,ty,se

    - uč.str. 123 cv. 3 - sešit , str. 124 cv. 4 - sešit

    - zápis do sešitu učebnice str. 125 - tabulka tvary zájmen my,vy 

    - učebnice str. 125 cv. 1a - sešit

    - prac.sešit str. 28 cv. 4,5,7

 

M-   str. 51 cv. 14,16,17

       str. 56 cv. 11

       str. 57 cv. 2,5,8

       - nová učebnice str. 3 cv. 5,6,10,11

       - geometrie - povrch krychle a kvádru

 

Přv- dýchací soustava uč. str. 52

      - zápis do sešitu

 

 

 

 

 

 

 

 

12-16.2

- procvičování přídavných jmen - uč.str. 117 cv. 4

 - dále procvičování online + sešit

M -  sčítání desetinných čísel uč. str. 48 cv. 1,2,3,5

                                                      str. 48 cv. 6, 

    - zaokrouhlování desetinných čísel - z pracovních listů do sešitu

Přv - kostra str. 49 - 50  - zápis do sešitu

 

 

 

 

 

 

 

29.1.

Jč -  stupňování přídavnách jmen - zápis do sešitu

     - prac.sešit str. 25 cv. 6

M-  desetinná čísla  - učebnice str. 40 cv. 2,3,4,5 

Přv- prac.sešit str. 30 cv.2,3

      - dále učebnice str. 49-50

30.1.

Jč- stupňování příd.jmen - zápis do sešitu

     - procvičování do sešitu stupňování

     - online procvičování koncovek přídavných jmen

M-   - zápis do sešitu 

        - učebnice str. 41 cv. 7-a,b,c , cv. 11

31.1.

Jč - procvičování koncovek přídavných jmen - online

     - učebnice str. 111 cv. 6 , str. 115 cv. 1

M-  porovnávání desetinných čísel

   - uč.str. 42 cv. 3 , str. 43 cv. 9

 

 

 

 

 

 

 

22.1.

Jč - skloňování příd.jm. podle vzoru mladý/mladá/ mladé

     - prac.sešit str. 24 cv. 2,3

M-  desetinná čísla uč.str. 32 - zápis do sešitu 

   -   cv. 1,3,4,5

 

23.1.

Jč - skloňování příd.jm. - upevňování učiva

     - prac.sešit str. 25 cv. 4 ,5

     - online procvičování

M-  procvičování desetinných čísel - online

    uč.str.  33 cv.9,10

 

24.1.

Jč -  upěvňování učiva - přídavná jména

      - prac.sešit str. 25 cv. 5

       - učebnice str. 102 cv. 7

M-  str. 33 cv. 11

   - str. 35 cv. 14

 

25.1.

M - geometrie - str. 39 - zápis do sešitu

    - cv. 1,2,3,4

 

26.1.

Jč - procvičování přídavnýcj jmen

M - procvičování pís.dělení dvoj.děl. str. 37 cv. 13

    - cv. 10,11

Přv- Vývoj člověka - uč.str. 48 + zápis do sešitu

       - pracovní sešit str. 30 cv. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.-16.-17.1.

Jč - Přídavná jména -  zápis do sešitu

                                  -  str. 99 - vyhledat přídavná jména v textu

                                  - str. 100 cv. 2, str. 101 cv. 4

M -  prosím o procvičování písemného dělení dvojciferným dělitelem 

     - učebnice str. 28 cv. 8 , str. 37 cv. 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.

Hv

Referát na hudební skupinu bude vypadat takto:

 • formát A4
 • název hudební skupiny
 • členové hudební skupiny
 • rok vzniku hudební skupiny
 • stručné informace o hudební skupině – 5 – 7 vět
 • alba hudební skupiny
 • 3 písně hudební skupiny – vyber 3 písničky, které bys doporučil/a k poslechu
 • obrázek
 • zdroje, ze kterých jsi informace použil/a (zdroj může být webová stránka, kniha, učebnice, film, časopis, televizní a rozhlasové vysílání..., vy využijete nejvíce webovou stránku)

Referát na zpěváka bude vypadat takto:

 • formát A4
 • jméno zpěváka
 • rok začátku vystupování
 • stručný životopis zpěváka – 7 - 10 vět
 • alba zpěváka
 • 3 písně zpěváka – vyber 3 písničky, které bys doporučil/a k poslechu
 • obrázek
 • zdroje, ze kterých jsi informace použil/a (zdroj může být webová stránka, kniha, učebnice, film, časopis, televizní a rozhlasové vysílání..., vy využijete nejvíce webovou stránku)

9.1. 

Jč - online procvičování vyjmenovanách slov, pracovní sešit str. 16 cv. 8, str. 21 cv. 4,5,6,7

M - uč. str. 21 cv. 7,8., str. 22 cv. 7, str. 23 cv. 7, str. 24 cv. 2,4  

    - uč.str. 22 cv.6, str. 23 cv. 1,2,8, str. 24 cv. 7

 

10.1.

Jč- opakování vyjmenovaná slova

     -  pracovní sešit str. 22 cv. 8, str. 16 cv. 9

     - online doplňování n-nn

M -  opakování násobilky

    učebnice str. 24, cv. 6, 10

     - zaokrouhlování

In- na classroomu vložen úkol - vytvořit prezentaci

 

11.1.

M - obsahy - učebnice str. 20 cv. 1,3,4,5, 

                  - str. 30 cv. 1

 

12.1.

Jč- opakování vyjmenovaná slova, doplňování ě/ ně

    - bě,bje

    - základní skladební dvojice

Mv -  učebnice str. 26 cv. 8

      - str. 27 cv. 7

Přv-  prezentace

      -  pracovní sešit str. 28-29

 

    - 

 

 

 

 

 

 

 

11.12.

Jč -   online opakování slovní druhy, vyjmenovaná slova, Dú uč str.88 cv. 4 do sešitu

M -  procvičování násobilky, dále uč. str. 12 cv. 1,2,3,4

Přv - prezentace referátů na téma Zoo, botanická zahrada, v pátek další děti budou prezentovat

12.12.

Jč -  zopakování vyjmenovaných slov, dále uč.str. 89 - skloňování podst.jmen rodu středního cv. 1 do sešitu - vyhledat podst. jmena r.stř. a určit pád, číslo, vzor

M -  Průměrná rychlost str. 14 cv. 1,2,4,6

     - dělení dvojciferným dělitelem

13-15.12

Jč - podstatná jména rodu ženského , mužského, středního - opakování a upevňování učiva - určování pádu, čísla a vzoru

pracovní sešit str. 20. cv. 1

M- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12

 Jč - jsme opakovali slovní druhy + určování pádu podstatných jmen.  - online + učebnice str. 83 cv. 2a

M - písemné dělení dvoj.dělitelem. Učebnice str.10 cv. 4,5,6, - sešit

Přv - opakování podnebných pásů - v pátek píšem test

5-8.12.

Jč -  opakujeme podstatná jména - rod mužský + ženský - pád, číslo a rod - od strany 74- 87 - možno opakovat cokoliv + online školákov

M-  Geometrie - učebnice str. 19 cv. 1,2,3,4 - do sešitu

       - písemné dělení dvojciferným dělitelem - stále prosím procvičovat

       - do sešitu uč.str. 10 - cv. 3,4,5,6,7 

                             str. 11.cv. 1,2,8

        -  po stranu 12 procvičovat cokoliv 

Přv -  Botanické a zoologické zahrady - uč.str. 43-44 , prac.sešit str. 25. 

       - na příští týden tj na pondělí a pátek mají žáci za úkol vypracovat referát na téma : Zoologická zahrada nebo Botanická zahrada - kde se jim nejvíce líbilo, zajímavosti o té zahradě apod. 

 

 

 

 

13. - 14.11

M - pocvičování zlomků - str. 52. cv. 4,5,6,7,8

Jč- vyjmenovaná slova - procvičování

 

6.-.10.11.

Jč - učebnice po str. 53 - vyjmenovaná slova, pracovní sešit po str. 15,cv. 5

M -  zlomky, římské číslice, učebnice po str. 50 - možno vše procvičovat

        geometrie- souřadnice bodů

Přv - Podnebné pásy, uč. po stranu 42

 

 

 

 

 

2 .10

Jč - procvičování  vyjmenovaných slov, dále upevňování učiva - stavba slova. Uč. str. 32. cv 6 - sešit

M -  str. 19. cv. 1,2,3,4,5,6 - jednotky délky

3.10.

- stále opakujeme vyjemnovaná slova, dále uč.str. 32 cv. 7 - první řádek opsat do sešitu + určit osobu, číslo, způsob a čas

M - násobilka, dále učebnice str. 27 - délky hmotnosti - cv. 1,2,3,4 - do sešitu

4.10

- upevňování učiva - stavba slova - kořen slova, prac.sešit str. 8, cv. 4,5

M - procvičování +,-,*,: , učebnice str. 25. cv 6, str. 26. cv. 2   Dú - str. 28 cv. 4,5

5.10-6.10

Jč - uč.po str.37 - stavba slova - předpony a předložky, do sešitu str. 36.cv.2 

     - stále opakujeme na začátku hodiny vyjmenovaná slova - školákov apod. 

     - pracovní sešit po str. 8 -vše hotovo, str.cv.6

M -  slovní úlohy se dvěma početními operaceni, pamětné násobení přir.čísel 10,100,1000

    - +,-,*,:

    - učebnice po str. 30 cv. 2  můžete procvičovat cokoliv ( ne geometrie) 

    - geometrie rýsování čtverce a obdelníku,jejich úhlopříčky uč. str.22-23

Přv -  učebnice po str. 22, pracovní sešit po str. 11 vše hotové

 

 

 

25. 9

Jč - opakování vyjmenovaná slova, dále uč. str. 24-26 cv. 5,1,2,3

M -  procvičování +,-,/,*,

Přv-  uč. 15-18, prac.sešit  str. 8 cv.5

26.9.

Jč -  slova spisovná a nespisvoná uč. str. 27, Dú cv.3 - sešit

M-  -,+,