Platby


Sdružení rodičů - 150,- 

Výtvarný materiál - 250,- 

Pracovní sešit do AJ  - 299,-

Přírodopis - 68,-

Vlastivěda - 136,-

Český jazyk  -86,-

CELKEM  989,-